Energiatehokkuutta ja ympäristövaikutusten hallintaa

Energiatekniikan laitos on Aalto-yliopiston suurin energiatekniikan tutkimusta ja opetusta tekevä yksikkö. Tutkijoita on kaikkiaan noin 50 ja koko henkilökunnan määrä lähes 100 henkeä.

Laitoksella tehtävä tutkimus kattaa sekä energian tuotantoon että sen käyttöön liittyviä aloja. Erityisiä osaamisalueita ovat polttomoottoreissa tapahtuvan palamisprosessin kehitys, teolliset energiasovellukset mm. kuivausprosessit, mustalipeän polttoon liittyvä tutkimus, prosessi-integraatio, järjestelmäoptimointi sekä teollisessa ympäristössä että rakennuksissa, entropian kehityksen minimointi erilaisissa prosesseissa ja järjestelmissä sekä sähköverkkoihin ja sähkökauppaan liittyvät sovellukset.

Sekä energian tuotantoon että sen loppukäyttöön suuntautuvalle tutkimukselle on yhteistä korkean energiatehokkuuden tavoittelu sekä ympäristövaikutusten minimointi.

 

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää