LVI-tekniikan tutkimusryhmä

Rakennusten tehokas energiankäyttö ja hyvät sisäolosuhteet ovat LVI-tekniikan keskeisiä tavoitteita. Rakennusten energiankäytön tehostamiseen kohdistuu suuria paineita ja odotuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kehitys kulkee passiivitalojen kautta kohti nollaenergiarakentamista. Energian määrän lisäksi myös sen laatu ja alkuperä on tärkeä. Uusiutuvien energiamuotojen osuutta pyritään voimakkaasti lisäämään. Tässä muutoksessa sisäolosuhteita ei kuitenkaan saa unohtaa. Rakennukset rakennetaan ensisijaisesti niiden tarjoaman ympäristön, eli sisäolosuhteiden vuoksi. Hyvät lämpöolot ja sisäilman laatu tulee kyetä rakennuksissa ylläpitämään kaikissa tilanteissa.

LVI-tekniikan tutkimusryhmän keskeiset tutkimusalueet ovat rakennusten ja sen LVI-järjestelmien energiankäytön, ympäristökuormituksen ja lämpöolojen simulointi ja optimointi, nollaenergiarakennusten energiatekniset ratkaisut sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttö rakennusten energiahuollossa. Lisäksi tutkimusryhmä tekee sisäympäristöön ja korjausrakentamiseen liittyvää tutkimusta sekä osallistuu kansallisten rakentamismääräysten valmisteluun sekä kansainväliseen kehitystyöhön.

LVI-tekniikan perusopetus rakentuu vahvalle matemaattis-luonnontieteelliselle perustalle, joka antaa valmiudet työelämässä uusien asioiden ja sovellusten kehittämiseen. Keskeisiä perusilmiöitä ja periaatteita opitaan termodynamiikan, lämmönsiirto-opin ja virtausmekaniikan kursseilla. Tämän perustan varaan rakentuvat alan soveltavat opinnot lähtien sisäilmasto- ja vesihuoltoasioista ja päättyen järjestelmien suunnitteluun, ilmastoinnin erityiskysymyksiin sekä LVI-järjestelmien mittauksiin. Jatko-opinnoissa syvennetään osaamista valitulla LVI-tekniikan alueella sekä suoritettavien opintojen kautta että tekemällä omaa tutkimustyötä.

1.PNG
 

Tutkimus

LVI-tekniikan tutkimusryhmä tekee tieteellistä tutkimusta rakennusten energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden alueella. Päätutkimusalat ovat:

  • rakennusten energiatehokkuus ja -optimointi
  • matalaenergiarakentamisen energiaratkaisut
  • rakennusten sisäilman laatu ja lämpöolosuhteet

Energiaoptimoinnin tavoitteena on löytää rakenteiden ja järjestelmien kombinaatioita joilla on paras suorituskyky ja edullisin hinta. Työkaluina käytetään rakennusten energiasimulointia yhdistettynä optimointiin. Simulointiin käytetään pääasiassa IDA ja TRNSYS ohjelmistoja. Tarpeesta riippuen simulointi yhdistetään yksitavoite- tai monitavoiteoptimointiin. Geneettinen algoritmi on laajasti käytössä ja kehityksen kohteena.

Matalaenergiarakentamisen energiaratkaisut liittyvät passiivitaloihin tai nolla-energia taloihin. Matalaenergiarakentamisessa ei tulevaisuudessa riitä pelkästään hyvä rakennusvaippa, vaan tarvitaan myös vähäpäästöistä tai uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua lämmitys- , jäähdytys- ja sähköenergian paikallista tuotantoa. Nollaenergiarakentamisen energiaratkaisuja tutkitaan ja kehitetään Suomen akatemian viisivuotisen tutkimushankkeen puitteissa.

Rakennusten sisäilman laatu ja lämpöolosuhteet on tärkeää säilyttää terveellisellä ja hyväksyttävällä tasolla. Asiaan vaikuttavat lukuisat rakenteelliset tekijät, esim. rakennusvaippa ja rakennusmateriaalit sekä erityisesti lukuisat LVI-järjestelmätekniset

tekijät ilmamääristä ja ilmanvaihdon käyttöajoista alkaen. Lämpöolosuhteiden osalta tutkimuksen kohteena ovat paikalliset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.

LVI-tekniikan tutkimusryhmässä on kymmenkunta tutkijaa, joista osa tohtoritutkijoita ja osa jatko-opiskelijoita sekä lisäksi avustavaa henkilökuntaa. Laskennallinen tutkimus, simulointi ja optimointi muodostavat merkittävän osan toiminnasta. Lisäksi tutkimusta tehdään kentällä, olemassa olevissa rakennuksissa. Tutkimusryhmän käytössä on myös laboratoriotilat, käsittäen mm. kaksikerroksisen koehuoneiston säähuoneineen.

Ota yhteyttä! 

  Julkaisut

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 27.03.2014.